GLASILO PTUJSKIH ŽUPNIJ

Sv. maše - Sv. Jurij (PROŠTIJA)

- nedelja: ob 8.00 in 10.00 uri

- delavniki: ponedeljek, sreda in petek ob 7.30 uri

 

 

Sv. maše - Sv. Peter in Pavel (Klošter)

- nedelja: ob 9.00, 10.30, 19.00 uri, pri sv. Roku 8.00 uri

- delavniki: ob 7.30 in 19.00 uri

 

 

Sv. maše - Sv. OŽBALT

- nedelja: ob 8.30 uri

- delavniki: torek, četrtek in sobota ob 19. uri

 

 

Sv. maše - Sv. LEOPOLD MANDIČ

- nedelja: ob 10.00 uri

 

 

SVETI VIKTORIN PTUJSKI

škof in mučenec

( umrl 2. novembra ok. 303 )

Ime: Izhaja iz latinske besede victor v pomenu zmagovalec ali glagola vinco, ki pomeni zmagati. Upodabljajo ga v škofofski obleki s palmovo vejo in mečem v roki.

God: 3. november

Viktorin ptujski

Ptuj je najbrž najstarejše mesto na slovenskih tleh. Grajski grič je bil naseljen že vsaj 2.000 let pred Kristusom, o čemer pričajo stara grobišča. Rimljani, ki so na svojih osvajalnih pohodih leta 15 pred Kr. prišli do Drave, *so na tleh nekdanje keltske naselbine zgradili vojaško postojanko Poetovio, ki se je spričo cvetoče obrti in trgovine kmalu razvila v eno najbogatejših rimskih provincialnih mest. V Poetovio je zgodaj prišlo krščanstvo in poročila pravijo, da je bila tukaj že v 3. stoletju škofija. Prvi znani in hkrati najbolj slavni ptujski škof je današnji zavetnik našega samostana sv. Viktorin.

O njem na kratko, a zanesljivo poroča znameniti prevajalec Svetega pisma sv. Hieronim v svoji knjigi O odličnih možeh. Tam pove, da je Viktorin svoje delavno in Bogu vdano življenje sklenil z mučeniško smrtjo. Bil je izobražen in plodovit pisatelj. Napisal je razlage k prvim trem Mojzesovim knjigam, k prerokom Izaiju, Ezekijelu in Habakuku, k Pridigarju in Visoki pesmi, razložil je Matejev evangelij in Janezovo Razodetje. Njegova spisa O stvarjenju sveta in Razlaga Razodetja sta se ohranila v latinskem jeziku, čeprav sv. Hieronim pravi, da je Viktorin bolj obvladal grščino kot latinščino. Njegovi spisi so v slovenskem prevodu z naslovom Razlaga Razodetja in drugi spisi izšli leta 1999. Že prej pa so o njem pisali, leta 1888 je izšel pregled slovstva v knjigi škofa dr. Mihaela Napotnika Sv. Viktorin, škof ptujski.

 

Po tem so nekateri sklepali, da je bil najbrž grškega rodu. Večina poročevalcev o Viktorinu pa je mnenja, da je bil domačin, vzgojen v grškem okolju. Neznana sta kraj in čas njegovega rojstva, bolj zanesljiv pa je čas njegove smrti. Po vsej verjetnosti je prejel mučeniško krono o velikem preganjanju kristjanov za časa cesarja Dioklecijana leta 303 na Ptuju. Glede mučeništva obstajata dve domnevi: po eni naj bi umrl v času pred Dioklecijanovimi preganjanji pred letom 304, po drugi pa prej, pod Numerijanovimi preganjanji v letih 283–284. Kaj se je zgodilo z njegovimi svetniškimi ostanki, ni znano. Nepreverjena ostaja trditev, da naj bi jih prenesli v Rim.

 Njegov rojstni dan za nebesa je bil 2. november; ker pa ta dan praznujemo spomin vernih duš, obhajamo njegov god 3. novembra. Ptuj je bil v 3. stoletju največje in najpomembnejše rimsko mesto: z okolico je imelo okoli 30.000 prebivalcev (več kot London in Dunaj). V tem času naj bi bila tu ustanovljena tudi škofija, podrejena oglejskemu patriarhatu. Prvi znani škof je sv. Viktorin.

Ptujski škof  Viktorin je z govorjeno besedo širil Kristusov nauk v svoji škofiji, s svojimi spisi pa je bil učitelj vere tudi drugod, saj so jih uporabljali pri verskem pouku od Afrike do Irske. V svojih razlagah Svetega pisma se je naslanjal na grške cerkvene očete, ki pa jih ni kar prepisoval, temveč je težja poglavja samostojno pojasnjeval. Sv. Hieronim pravi, da so njegova dela znamenita po vsebini, a manj pomembna po obliki. V njegovem času verski nauk še ni bil v celoti natanko določen, zato je Viktorin brez lastne krivde v svojih izvajanjih podal nekatere nazore, ki jih je pozneje Cerkev zavrnila. To je pisal v trdnem prepričanju, da je nauk pravilen, kajti vse življenje se je vneto boril proti verskim zmotam.

Ob preseljevanju narodov je bilo mesto Poetovio razdejano in krščanstvo v tej pokrajini iztrebljeno. Po raznih knjižnicah so se ohranili Viktorinovi spisi in na podlagi teh so nekateri raziskovalci sklepali, da je bil Viktorin škof v mestu Poitiersu v Franciji, zato se je njegovo češčenje razširilo najprej tam. Pred dobrimi dvesto leti pa so znanstveniki dokazali, da je Viktorin deloval in za Kristusa z mučeništvom pričeval v današnjem Ptuju Tedaj so ptujski cerkveni in svetni gospodje prosili v Rim, da bi smeli tega svetnika v domačem kraju javno častiti, toda brez uspeha. Šele blaženi škof Anton Martin Slomšek je (leta 1848) dosegel, da se sme Viktorinu v mariborski škofiji izkazovati javna čast pri bogoslužnih opravilih – pri maši in molitvenem bogoslužju.

 

Vir: Družina, Ognjišče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

   SVETI JURIJ

       vojak, mučenec in svetnik

          ( rojen med leti 275/280, umrl 23.4.303 )

 

God: 23. April

Sv. Jurij je zavetnik naše župnijske cerkve sv. Jurija na Ptuju

Sveti Jurij je bil krščanski vojak - vitez iz Kapadokije. Redkokaterega svetnika opisuje toliko legend kot ravno svetega Jurija. Krščanska legenda o njem temelji na poganskem izročilu o prihodu pomladi v deželo.

Kot svetník in mučenec je postal zavetnik orožarjev in vojščakov, razglašen pa je bil tudi za zavetnika mnogih naselij; pri nas recimo Ljubljane, Pirana in Ptuja Celo Dardanele so se nekoč imenovale Morska ožina svetega Jurija. Samo v Angliji so temu mučencu posvetili več kot 160 cerkva.

Upodabljajo ga kot močnega, mladega moža v viteški opravi na belem konju. Njegova atributa sta ščit in sulica. Podoba svetega Jurija na konju v boju z zmajem spada med najbolj znane in pogoste upodobitve v krščanstvu. Njegov god 23. aprila pomeni vrnitev pomladi, vstajenje in napredek. Na freskaih in kipih je pogosto upodobljen s kopjem v rokah, ko stoji ali jezdi na konju in s sulico prebada zmaja. Zmaj v legendi predstavlja staro, pogansko verovanje, ki ga nova vera, krščanstvo, premaga.

Sv. Jurij je eden izmed najbolj čaščenih svetnikov. Pooseblja ideale srednjeveškega viteza, ki je zaščitnik ubogih in revnih. Iz njegovega življenjepisa je znana legenda, v kateri je rešil deklico pred zmajem. Ta dogodek je v srednjem veku postal prispodoba boja dobrega proti zlu.

Vrline svetega viteza nas vzpodbujajo, da bi živeli svoje življenje v služenju Bogu in bližnjemu, nam naroča delati dobra dela in pomagati ljudem v težavah.

Lik sv. Jurija je simbolična figura, da vsak vitez sam zmore živeti veliko dogodivščino božjih otrok, zvestih in pripravljenih na razne preizkušnje in mora poznati zgodbo njihovega zavetnika. Omenjeni svetnik je dokaz, da so za velika dejanja bolj kot orožje pomembni pogum, odločnost in vera v Boga. Njegova zmaga nad zmajem simbolizira zmago proti zlu – proti zmaju skušnjav in težav, ki jih vsak človek srečuje v vsakdanjem življenju. To je boj, ki ga mora vsak človek bojevati, če želi zvesto slediti Jezusu Kristusu. Sv. Jurij je zvest, ker razume, da je življenje lepo in smiselno, če se ga daruje. Zaradi vere je preganjan in mučen, noče se podrediti zlu in sprejme obglavljenje ter je pripravljen sprejeti božjo voljo. S tem svojim mučeništvom nam ponuja zgled moči vere v Kristusa v vseh okoliščinah.

Sv. Jurija moramo videti kot zgled, ki nam je blizu s tem, ko iščemo vzporednice njegovega življenja z našim.

Svetost namreč ni stvar izbranih posameznikov, temveč smo k svetosti poklicani prav vsi. Svetnik je tisti, ki odgovarja na božji klic – ta klic je poslanstvo vseh, je cilj, za katerim moramo vsi stremeti, je cilj, za katerega se splača živeti.

O življenju sv. Jurija ni veliko znanega, zagotovo se ve, da je bil kristjan, ki je bil mučen pod Konstantinom, izvira pa verjetno iz mesta Lydda (Diospolis v Palestini). Po antičnih virih naj bi bil iz Kapadokije, legenda pa pripoveduje, da se je rodil v aristokratski družini, okrog leta 280. Preselil naj bi se v Palestino, kjer je pri 17 letih vstopil v Dioklecijanovo vojsko, v kateri je kmalu postal znan zaradi svojega poguma. Njegova hrabrost ga je povzdignila, da je postal osebni stražar cesarja Dioklecijana.

Prerokovano mu je bilo obdobje sedmih let velikih muk in preizkušenj. Med preganjanjem pod cesarjem Dioklecijanom je bil večkrat zaprt in mučen. Ker se ni uklonil oblasti je bil leta 303 mučen in obglavljen.

Njegov grob v Lyddi je že v 4. stol. postal romarsko svetišče, njegovo čaščenje pa se je širilo po vsem vzhodu. Sv. Jurij je zavetnik revnih ter pooseblja ideale krščanskega srednjeveškega viteza. Njegov kult kot zavetnika vseh vitezov se je razširil v obdobju križarskih vojn; takrat pa se je rodila tudi legenda o tem svetniku, ki je ubil zmaja.

Ko je bil Jurij še v vojaški službi pri Dioklecijanu, je nekega dne obiskal mesto Selem. V močvirju blizu Selema je živel zmaj, ki je vsak dan zahteval človeško življenje. Žrtev so prebivalci tega mesta izbrali naključno in tistega dne, ko se je v Salemu nahajal Jurij, je prišla na vrsto kraljeva hči Kleolinda. Jurij se je odločil, da bo ubranil življenje princese ter se podal v boj z zmajem, ki ga je na koncu ubil.

Dogodek, ko Jurij ubije zmaja in osvobodi princeso, je zgodba, ki ga približa drugim slavnim junakom, ki so se borili proti pošastim. Jurijeva zgodba je še dodatno širila njegov kult in svetnik je kmalu postal zelo slaven na zahodu ter na vsem bizantinskem vzhodu, kot največji zgled mučenca in zmagovalca. Zelo hitro je postal eden najbolj čaščenih svetnikov v krščanskem svetu.

 

 Vir: Viteški red sv. Jurija iz Karantanije

 

 S 1. avgustom 2016 se je pastoralno življenje v ptujskih župnijah preoblikovalo, zato se je posledično ukinil Minoritski samostan Sv. Viktorina.

Bratje so se preselili v Minoritski samostan Sv. Petra in Pavla na Ptuju in upravljajo Nadžupnijo Sv. Jurija iz Župnije Sv. Petra in Pavla.

 

MINORITSKI SAMOSTAN SVETEGA VIKTORINA NA PTUJU

   (SLOVENSKA MINORITSKA PROVINCA SV. JOŽEFA ) 

Slovenski trg 10,

2250,Ptuj

 

 - tel.:02/748-19 70  samo v času uradnih ur:v ponedeljek med 10.30 - 12.00 ure in v petek med 16.00 - 17.00 ure

                        -  mobitel: 031 331 055 (br. Andrej Feguš)

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

           http://www.prostija-ptuj.si/             

 

 

Zavetnik samostana je sv. Viktorin Ptujski, ki goduje 3. novembra. 

Poslanstvo:
- župnijska pastorala,
- pastoralna pomoč župnijam,
- vodenje ljudskih misijonov in duhovnih vaj.

Nadžupnijo sv. Jurija smo 1971 leta sprejeli bratje minoriti in takrat je dobila ta župnija tudi nove župnijske meje. Zato je bila v mesecu septembru 2011 slovesnost ob 40-letnici na novo razmejene župnije. Leto 2011 je bila 40-obletnica ustanovitve samostana sv. Viktorina v nadžupniji sv. Jurija.

V letu 2001 je cerkveni mešani zbor sv. Viktorina obhajal 30-letnico obstoja in pri tem imel odmevni koncert v domači cerkvi sv. Jurija na Ptuju ter na božični večer celovečerni koncert adventnih in božičnih pesmi ter kolednic v čudoviti baročni obednici ali "refektoriju" samostana sv. Petra in Pavla na Ptuju.

V nadžupniji svetega Jurija, imenovani tudi proštija, delujeva trenutno v pastorali dva redovnika minorita, v samostanski skupnosti pa smo trije redovniki minoriti.

Pastoralno delo se deli na dejavnosti:
Pastorala odraslih: bolniki, člani ŽPS, starši veroučencev. 

Pastorala mladine in otrok: predvsem verouk. V Ptuju obstajajo tri župnije, zato je birma vsako leto ob koncu devetletke v eni izmed treh župnij za vse birmance mesta Ptuja. 

Pastorala skupin: Cerkveni mešani pevski zbor sv. Viktorina, Otroški zborček, Mladinski zbor in orkester, Mladina,Frančiškov svetni red, ki ga bolj domače imenujemo Frančiškova družina (ustanovljen 1986 leta) in Frančiškovi otroci, Molitvena skupina, Zakonska skupina, Bralci Božje besede, Biblično-pogovorna skupina, Karitas, Ministranti in Oratorij. 

Tečaj za zaročence: V prostorih samostana deluje permanentni tečaj za zaročence ali predavanja za mladoporočence. Permanentno se zvrstijo štiri predavanja za ptujski okoliš in to vsak petek v tednu ob 17.uri. Letno obiskuje tečaj do 160 parov.  

                         

       Viktorin ptujski              

 

Več fotografij si oglejte na povezavi: https://goo.gl/photos/58zqayo37kkVtxcX8               

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                          

 

 

 

Cerkev sv. Jurija stoji v starem mestnem jedru, ki je stisnjeno v trikotnik med Dravo, Grajeno in grajski hrib. Bazilikalno razčlenjena zunanjost cerkve skladno dopolnjuje značilno veduto mesta Ptuja.

Patron cerkve je sv. Jurij, ki je tudi zaščitnik mesta.

Raziskave kažejo, da so bile na tem mestu cerkve že

Nadžupnija sv. Jurij - Ptuj

Slovenski trg 10,

2250 Ptuj

Tel: +386 31 331 055

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Stran: www.prostija-ptuj.si

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta po vsaki sveti maši ter

- ponedeljek med 10:30 in 12:00

- petek med 16:00 in 17:00

Svete maše

PROŠTIJA

- ponedeljek, sreda in petek : ob 7.30

- nedelja 8.00, 10.00

 

Svete maše ptujskih župnij

 

KARITAS

Dežurstvo KARITAS je vsako sredo med 9:00 in 12:00

Preberi več

Contact us